Lepší firma pro lepší život!

Efektivní marketing

V řadě firem stále nemají marketing, případně se jím zabývá jedna osoba zařazená do obchodního oddělení (více najdete v kapitole: Funkční marketing).

Pro kurzy marketingu platí dvojnásob, že jedině přesně zaměřený obsah a rozsah na potřeby účastníků a cíle, kterých má být dosaženo, má smysl! Proto je potřeba nejdřív uskutečnit alespoň několik rozhovorů s účastníky, jejich nadřízenými a dalšími odpovědnými osobami, případně provést vstupní analýzu potřeb.

Na kurzech proto řešíme tato témata:

- Co vše má řešit marketing.

- Co z toho by měl řešit marketing ve vaší firmě.

- Jaké může být zařazení marketingu do vaší firemní struktury.

- Jak vytvořit efektivní marketingový plán.

- Interní komunikační strategie

- Jak marketingový plán spojit s prodejním plánem.

- Reklama a podpora prodeje.

- Public relations.

- Hledám, hledáš, hledáme a výzkum trhu.

Kurzy marketingu je možné uskutečnit ve dvou nebo třech navazujících modulech podle obtížnosti, nebo rozsahu. Také je možné kombinovat různá témata v rámci jednoho kurzu. Pod názvy jednotlivých témat je skryt nejrůzněji zaměřený obsah, který není možné jen tak detailně popsat. Některá témata jsou tak rozsáhlá, že z nich školím jen některé části. Pro představu o dalších tématech si projděte, prosím, ostatní podkapitoly.

Pokud chcete řešit efektivní marketing, tak mne kontaktujte. Třeba ke školení přidáme i poradenství.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode