Lepší firma pro lepší život!

Flexibilní výroba

Konkurenční boj se stále přiostřuje a tak dodavatelé hledají možnosti jak snížit čas potřebný na dodání objednaných produktů. Ve výrobních firmách se stalo běžnou praxí, že se počítají vteřiny ve výrobě. Používají se různé techniky jako 5S, Kaizen, Lean Six Sigma, TPM, SMED, JIT, Kanban, atd. s cílem mít štíhlou výrobu. Cílem by ale neměla být štíhlá výroba, ale flexibilní výroba. Navíc se často zapomíná na hodiny a dny ztracené v administrativě... Když lidé z výroby přijdou v takových firmách do kanceláří a srovnají si, jak to tam vypadá a co se požaduje od nich, tak to vede k ještě větší propasti mezi výrobou a administrativou. Vždy odpovědným osobám navrhuji komplexní řešení. Tedy neřešit štíhlou výrobu, ale vytvořit flexibilní firmu. Také jste certifikováni podle Systému managementu kvality ČSN EN ISO 900x a s tím spojených norem? Pak stačí tyto normy dodržovat v reálu a ne jen výkaznicky pro auditory. S tím vám mohu pomoci formou vzdělávání a poradenství (více najdete v kapitole: Flexibilní výroba). Řadu témata školení, která jsou v této kapitole, je možné školit i pro administrativu.

Pojem "flexibilní výroba" je natolik obsáhlý, že je obtížné na všechny možné potřeby předem připravit školení. Základem jsou tato témata:

- 5S/7S (pro administrativu se u nás používá 5U)

- Motivační audit 5S

- DMAIC

- FMEA (DFMEA, PFMEA) i v úpravě AIAG

- Integrace robotů (odpovídá ČSN EN ISO 10218)

- Kaizen (často se chybně zavádí Kaizen jako metoda - je to životní filozofie)

- Lean, lidská část Six sigma

- Metoda 3Mu (Muda, Mura, Muri)

- SCORE akce Kaizen

- SMED, optimalizace přestavovacích časů

- Techniky průběžného zlepšování

- Teorie omezení (TOC)

- TPM i v úpravě podle IATF 16949 a ČSN EN ISO 9001

- Vizuální management (základní komunikační a motivační nástroj pro celou firmu)

Pochopitelně i ve výrobě je potřebné řešit manažerské a komunikační dovednosti. Na druhou stranu - řadu technik, které jsou obecně vnímány jako součást řízení výroby se s úspěchem používá i v jiných odděleních firem.

Jedině přesně zaměřený obsah a rozsah na potřeby účastníků a cíle, kterých má být dosaženo má smysl! Proto je potřeba nejdřív uskutečnit alespoň několik rozhovorů s účastníky, jejich nadřízenými a dalšími odpovědnými osobami, případně provést vstupní analýzu potřeb.

U řady z uvedených témat je možné uskutečnit kurzy ve dvou nebo třech navazujících modulech podle obtížnosti, nebo rozsahu. Také je možné kombinovat různá témata v rámci jednoho kurzu. Pod názvy jednotlivých témat je skryt nejrůzněji zaměřený obsah, který není možné jen tak detailně popsat. Některá témata jsou tak rozsáhlá, že z nich školím jen některé části. Pro představu o dalších tématech si projděte, prosím, ostatní podkapitoly.

Zvažte, prosím, co vše potřebujete řešit ve výrobě. Pak mne kontaktujte a domluvíme se na možnostech.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode