Lepší firma pro lepší život!

Nákupní dovednosti

V řadě firem jsou nejlepší prodejci oceňováni. To oni firmě přináší zakázky a tím zajišťují zisky. Často se však zapomíná na druhou stranu obchodních výsledků. Ty, které pracně získané zdroje firmě šetří. Přitom každá ušetřená koruna má význam minimálně pětinásobku v zisku! Jak jsou na tom vaši nákupčí?

S nákupčími na kurzech většinou řešíme:

Profesionální nákupčí

- Role nákupčího
- Definice potřeb (množství, kvalita, cena, načasování dodávek a spolehlivost)
- Optimalizace zásob
- Rozklad ceny, náklady na objednávku
- Analýza trhu dodavatelů, informační zdroje
- Vyhledání potenciálních dodavatelů
- Úvod do obchodního jednání
- Příprava na jednání, analýza možností dodavatele
- Cíle, scénář jednání, příprava dotazů a argumentů
- Kontrola nad průběhem jednání, přebírání iniciativy
- Cenová vyjednávání
- Argumenty nákupčího versus argumenty prodejce
- Step by step, nátlakové techniky, zablokování, ústupky
- Závěrečný poziční tah, uzavření jednání
- Kontrola naplňovaní sjednaných podmínek

- Budování vztahů s dodavateli

 

Jedině přesně zaměřený obsah a rozsah na potřeby účastníků a cíle, kterých má být dosaženo má smysl! Proto je potřeba nejdřív uskutečnit alespoň několik rozhovorů s účastníky, jejich nadřízenými a dalšími odpovědnými osobami, případně provést vstupní analýzu potřeb. Před samotnými kurzy je ideální provedení náhledu na práci nákupčích. To znamená, že strávím několik hodin v jejich kanceláři a pozoruji jejich chování a telefonování.

Pro představu o dalších tématech si projděte, prosím, ostatní podkapitoly.

Pokud potřebujete zapracovat na dovednostech nákupčích, tak mne kontaktujte!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode