Lepší firma pro lepší život!

nezařazená témata

A něco navíc!

Níže uvedená témata jsou natolik specifická, že je nejde zařadit do uvedených přesně zaměřených podkapitol, Pro Vaši představu uvádím u několika z nich příklad možného obsahu:

- Audit jako motivační nástroj (ČSN EN ISO 19011 řeší hledání příležitostí a neustálé zlepšování pomocí v rámci systému managementu kvality ČSN EN ISO 900x. Základem je správné provádění auditu a zapojení lidí)

- Etologie (supranormální podněty, baby schéma, barvy a tvary - vše ve vztahu k marketingu a obchodu)

- GDPR

- Lektorské dovednosti a nastavení vnitrofiremního vzdělávání (analýza vzdělávacích potřeb, návrh vzdělávacích aktivit na míru, příprava kurzu (osnova, obsah, harmonogram, manuál, PPT. prezentace, hodnotící dotazník), práce se skupinou a její motivace, image lektora, práce s hlasem a s pomůckami, měření efektivity, zpětná vazba účastníkům a nadřízeným, atd., včetně úpravy dle ČSN ISO 10015)

- Moderní asistentka (osobnost asistentky; image asistentky; vztah asistentky a nadřízeného; nadřízeným je žena; nadřízeným je cizinec; pracoviště asistentky; time management asistentky / nadřízeného; komunikační dovednosti; profesionální dovednosti (telefonování, korespondence, porady, …..)

- Reklamace a spokojený zákazník (identifikace potřeb zákazníka; uzavírání obchodních smluv – přesné a jasné podmínky; principy komunikace; reklamační řízení; reklamační řád firmy; reklamační oddělení firmy; eliminace konfliktů v průběhu reklamačního jednání – psychologické předpoklady jejich dobrého zvládnutí; technický servis a reklamace; oprávněné a neoprávněné reklamace; předcházení reklamacím; spokojený zákazník; loajální zákazník)

- Techniky průběžného zlepšování

- Virtuální tým

- Zdravý životní styl (jde o výjimečné téma, které patří i do: Osobnostní rozvoj)

Jedině přesně zaměřený obsah a rozsah na potřeby účastníků a cíle, kterých má být dosaženo má smysl! Proto je potřeba nejdřív uskutečnit alespoň několik rozhovorů s účastníky, jejich nadřízenými a dalšími odpovědnými osobami, případně provés vstupní analýzu potřeb.

U řady témat je možné uskutečnit kurzy ve dvou nebo třech navazujících modulech podle obtížnosti, nebo rozsahu. Také je možné kombinovat různá témata v rámci jednoho kurzu. Pod názvy jednotlivých témat je skryt nejrůzněji zaměřený obsah, který není možné jen tak detailně popsat. Etologie je tak rozsáhlé téma, že z něj školím jen některé části. Pro představu o dalších tématech si projděte, prosím, ostatní podkapitoly.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode