Lepší firma pro lepší život!

kurzy Osobního rozvoje

Co vám říkají výrazy jako vzrušení, vášeň, plný/á energie, posedlost, nespoutané nadšení, vize změnit život, zaujetí, nebo výjimečná práce?

Chcete, aby se výše uvedené výrazy nevytratily z vašeho života a přežít práci ve zdraví? To je prostor pro osobnostní rozvoj, který je vhodný pro lidi na všech úrovních firemní hierarchie (od dělníků po majitele). Jde o to dokázat správně vyvážit polaritu:

Nemít nikdy dost / žít spokojený život!

Máte zájem o zvýšení efektivity vaší firmy, nebo vašeho oddělení? Pak máte dvě základní možnosti:

1. Nakoupit nové technologie (stroje, IT, patenty, atd.).

Tuto možnost již vyzkoušeli skoro ve všech firmách. A po nějaké době zjistili, že to stejně nestačí. Důvodem je zanedbání druhé možnosti...

2. Zapracovat na rozvoji lidí - kurzy osobního rozvoje.

Co má každá firma nejcennějšího?

Pokud si myslíte, že to jsou její lidé se svými znalostmi, dovednostmi a ochotou je firmě poskytnout, tak máte pravdu! Více najdete v kapitole: Práce koníčkem.

V oblasti rozvoje lidí školím různá témata. Pro Vaši představu uvádím u několika z nich příklad možného obsahu:

- Asertivita jako přístup k životu (co to je asertivita; asertivní komunikace; asertivní chování; asertivní práva; asertivní techniky)

- Fyzická kondice jako základ zvládání stresu (chůze, běh, cyklistika, …..)

- Komunikační dovednosti (průběh komunikačního procesu; efekt komunikace; komunikační typy; neverbální komunikace; kladení otázek; naslouchání; komunikace dle pohlaví; námitky; problémy s telefonováním; asertivita)

- Kreativita

- Motivace

- Rozvoj osobnosti

- Zvládání stresu / vyhoření

Jedině přesně zaměřený obsah a rozsah na potřeby účastníků a cíle, kterých má být dosaženo má smysl! Proto je potřeba nejdřív uskutečnit alespoň několik rozhovorů s účastníky, jejich nadřízenými a dalšími odpovědnými osobami, případně provést vstupní analýzu potřeb.

U řady z uvedených témat je možné uskutečnit kurzy ve dvou nebo třech navazujících modulech podle obtížnosti, nebo rozsahu. Také je možné kombinovat různá témata v rámci jednoho kurzu. Pod názvy jednotlivých témat je skryt nejrůzněji zaměřený obsah, který není možné jen tak detailně popsat. Některá témata jsou tak rozsáhlá, že z nich školím jen některé části. Pro představu o dalších tématech si projděte, prosím, ostatní podkapitoly.

Pokud potřebujete zapracovat na rozvoji osobnosti vašich pracovníků, tak mne kontaktujte a domluvíme se, jakou formou to bude nejlepší.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode